wtorek, 7 stycznia 2014

Biskup Roman Pindel otrzymał sakrę biskupią i rozpoczął posługę w naszej diecezji. [OBSZERNA FOTORELACJA]


Biskup Roman Pindel przyjął w dniu dzisiejszym sakrę biskupią. Głównym konsekratorem podczas dzisiejszych uroczystości był kardynał Stanisław Dziwisz, a współkonsekratorami byli nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore, oraz dotychczasowy biskup Tadeusz Rakoczy. Na uroczystość przybyła liczna delegacja arcybiskupów i biskupów, na czele z Prymasem Polski  arcybiskupem Józefem Kowalczykiem. 
Biskup Pindel słowami swej posługi ustanowił zdanie z Listu do Filipian : "Trzymajcie się Słowa Życia".
W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele naszego lokalnego Kościoła na czele z księdzem dziekanem Stanisławem Czernikiem, oraz z księdzem proboszczem Janem Figurą, a także przedstawiciele władz samorządowych: starosta Jacek Jończyk, burmistrz Tomasz Żak i przewodniczący Rady Miejskiej Roman Babski.  


Uroczystość rozpoczęła procesją wejścia, w której biskupi przeszli z Domu Sióstr do Katedry Św. Mikołaja w Bielsku Białej. W homilii Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, podkreślił wagę dzisiejszego wydarzenia. Wspomniał, że wyświęcany dziś biskup Pindel wywodzi się z tej samej parafii, z której wywodził się błogosławiony Jan Paweł II. Zwrócił uwagę, że do Krakowskiego Seminarium Duchownego biskup Pindel został przyjęty przez Karola Wojtyłę, na rok przed objęciem przez niego Stolicy Piotrowej. Wyraził również wielkie zadowolenie, że dziś w takich okolicznościach i z rąk wyświecanych przez Jana Pawła II nastąpiła sukcesja władzy kościelnej. 

Obrzęd Święceń Biskupich nastąpił po uroczystej Liturgii Słowa. Biskup elekt został przyprowadzony przez prezbiterów przed Księdza Kardynała, udzielającego mu święceń. Ksiądz Wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, w imieniu Kościoła Bielsko-Żywieckiego poprosił o wyświęcenie Romana Pindla na biskupa. Bullę zawierającą nominację odczytał arcybiskup Celestino Migliore. Następnie bulla została przekazana na ręce biskupa elekta.
 Po homilii biskup elekt złożył przed Księdzem Kardynałem Stanisławem Dziwiszem, głównym szafarzem święceń zwyczajowe Przyrzeczenie Elekta. Wyraził w nim chęć pełnienia aż do śmierci powierzonego mu przez Apostołów urzędu posługiwania. 
Następnie biskup elekt padł na twarz, a zebrani wierni odśpiewali Litanię Błagalną o łaski Boże dla wybranego biskupa. 
 Po zakończeniu Litanii biskup Roman Pindel przyjął święcenia poprzez nałożenie rąk na jego głowę przez głównego konsekratora Kardynała Stanisława Dziwisza, współkonsekratorów - arcybiskupa Celestino Migliore, biskupa Tadeusza Rakoczego, oraz innych biskupów na czele z Prymasem Polski arcybiskupem Józefem Kowalczykiem. Po tym na głowie biskupa Pindla została położona otwarta księga Ewangelii na czas wygłoszenia Modlitwy Święceń.

Później odbywa się uroczyste namaszczenie głowy, oraz przekazanie księgi Ewangelii i insygniów. Po tym wyświęcony biskup Pindel przyjął od głównego szafarza święceń Kardynała Dziwisza, oraz wszystkich biskupów pocałunek pokoju.
Po tym Ksiądz Kardynał poprowadził Biskupa na katedrę i nastąpiło homagium.
Po ingresie odbyła się Liturgia Eucharystyczna, w trakcie której nowo wyświęcony biskup Roman Pindel udzielił komunii, a po niej przy śpiewie Te Deum przeszedł przez kościół błogosławiąc wiernych.

Uroczystości wyświęcenia Biskupa zakończyła uroczysta procesja wyjścia.W uroczystościach wzięli udział również przedstawiciele naszego lokalnego Kościoła ( Ksiądz dziekan Stanisław Czernik, oraz Ksiądz proboszcz Jan Figura), oraz władz samorządowych ( starosta Jacek Jończyk, burmistrz Tomasz Żak, oraz przewodniczący Rady Miejskiej Roman Babski).Kończąc ślicznie dziękujemy za pomoc w uzyskaniu oficjalnej akredytacji, niezbędnej do wykonania tej relacji.

_____
Wyrażamy zgodę na używanie powyższych fotografii wyłącznie, gdy zostaną zamieszczone nazwiska osób wykonujących niniejsze fotografie (Wojciech Stanek i Radosław Baran), oraz odsyłacz do naszego bloga: Andrychowianin.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz